Hinnoittelusta

Esitysten hinnat sisältävät

-esityksen valmistelun (kirjoittamisen, muuntautumisen Maimuksi, neuvottelut jne.)

-“aineettomat kustannukset” (vero, koulutus, vuokra jne.)

-materiaalikorvauksen (osakorvaus asusta ja meikeistä jne.)

-esitys (korvaus itse esityksestä)